مسئولانه سرمایه‌گذاری کنید. CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به دلیل اهرم، ریسک بالایی برای از دست‌دادن سریع پول دارند. ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران خرد با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. شما خود باید بررسی کنید که آیا نحوهٔ کارکردن CFDها را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

    آموزش بازار

    بازار هاي مالی دارای ريسک هستند و اگر بدون آموزش وارد دنيای معامله گری شويد امكان از دست دادن سرمايه وجود دارد بنابراين اولين قدم برای شروع معامله گری و سرمايه گذاری آموزش صحيح و مناسب ميباشد.