تحلیل بیتکوین (آیا بیتکوین از مقاومت هفتگی عبور میکند)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنتال بیتکوین در فارکس 
تحلیل  بیتکوین تحلیل  بیتکوین

مروری بر حرکات بیتکوین

بيتكوين از سقف 69000 دلار تقريبا 80 درصد مسير صعودی خود را نزول كرد و به عدد 15500 دلار رسيد و چند هفته زير 20000 دلار در نوسان بود اما با حمايتی كه شد خود را به بالای كانال 20000 رساند و تثبيت كاملی داد در اين سه هفته نير با وجود بحران بانكی در آمريكا و ضعف دلار و حمايت از بيت كوين به عنوان رقيب بانک ها توانست صعود خوبی داشته باشد و به بالای 25000 دلار برسد و تا نزدیکی کانال 30000 دلار نیز برسد برسد.

در ادامه قصد داريم از لحاظ تكنيكال و فاندامنتال و در آخر سنتيمنت بيتكوين را بررسی كنيم.

تحليل تكنيكال بيتكوين

اگر به تايم فریم هفتگی بيتكوين توجه كنيم محدوده 30 تا 32 هزار دلار منطقه بسیار مهمی ميباشد در فلش 1 و 2 و 3 مشخص شده است چطور اين منطقه نقش حمايتی خود را به خوبی انجام داده است و در فلش شماره 4 بعد شكست اين منطقه بيتكوين دوباره قدرت نزولی خود را قوی كرده و تا 17000 هزار دلار که 78% فيبوناچی موج صعودی است ، نزول كرده است در نتيجه اين محدوده 30 تا 32 هزار دلار برای حركات بيتكوين نقش تعيين كننده ای دارد.

بيت كوين به نظر ميرسد برای صعود و عبور از اين منطقه كار سختی در پيش دارد و انرژی كافی جهت ادامه مسير صعود خود ندارد.برای صعود طولانی مدت بيتكوين لازم است كه بالای عدد 33 هزار و بعد از آن 36 هزار دلار كندل هفتگی را ببند و تثبيت را بالای اين مقاومت های مهم انجام دهد.در تايم فریم هفتگی به نظر ميرسد بيتكوين به يک محدوده مقاومتی مهمی نزديک شده است و احتمال اصلاحات نزولی بسيار بالاست.

در تايم فريم روزانه ميتوان برای بيتكوين يک كانال صعودی متصور شد و اين كانال به بالا شكسته شده است اما از طرفی بيتكوين در تايم بالاتر یعنی هفتگی درگير يک مقاومت قوی است و همانظور كه در تصویر مشاهده ميكنيد بیتکوین از صعود بيشتر باز مانده است و كندل های صعودی و نزولی زياد را در این منطقه تشکیل داده است و اين نشانه های از بلاتكليفی بازار برای صعود بيشتر است.در صورتی كه بيتكوين دوباره وارد كانال صعودی خود شود ميتوان انتظار داشت كه تا ميانه كانال و حمايت مشخص شده يعنی 25 تا 24 هزار دلار اصلاح كند و جهت نزول ببشتر بايد زير اين محدوده تثبيت كند در اين صورت تا كف كانال نيز ميتواند نزول كند.از طرفی تا بيتكوين از پايين دوباره وارد كانال نشود و حمايت قيمتی صورت گيرد ميتواند تا 31 و 32 هزار دلار نيز صعود كند.

در تايم فریم چهارساعته مشاهده ميكنيم كه بيت كوين واگرايي تشكيل داده است يعنی در نمودار قيمت بالاتر تشكيل شده ايست اما در انديكاتور Rsi قله جديد تشكيل نشده است.حتي بيت كوين ميتواند سقف جديدی تشكيل دهد اما واگرايی حفظ شود و اين واگرايی ، هشدار عدم پايداری قيمت در صعود را اشاره دارد احتمال نزول را زياد ميداند.
قيمت ميتواند پس از شكست خط مورب خود به را حمايت 26500 برسد و در صورتی كه اين حمايت هم از دست دهد به حمايت روزانه خود يعنی 24500 برسد.

تحليل فاندامنتال بيتكوين

تحليل فاندامنتال بيتكوين بيشتر به وضعيت كلی دلار بستگی دارد البته گاهی خبرهايی كه در مورد ارز های ديجيتال منتشر ميشود باعث صعود و نزول بيتكوين ميشود.به طور كلی در اين چند هفته دلار به دليل ورشكستگی بانک ها و احتمال توقف افزايش نرخ بهره در موضع ضعف قرار داشت و باعث صعود بيتكوين شد.درصورتي كه بحران بانكی دوباره اوج بگيرد و كنترل نشود اين موضوع ميتواند به نفع بيتكوين باشد چونكه ارزهای ديجيتال خود را رقيت بانک های سنتی ميدانند.از طرفی اگر اين بحران كنترل شود و باعث قدرت دلار آمريكا شود ميتواند كاهش قيمتی بيتكوين هم به دنبال داشته باشد.

تحليل سنتيمنت بيتكوين

با توجه به تحليل تكنيكال به نظر ميرسد در اين محدوده مقاومتی بيشتر به دنبال موقعيت فروش بود و با استراتژی معاملاتی خود در صورتی كه تاييديه فروش به شما داد وارد معامله سل با حد ضرر مناسب شويد.در صورتی كه تفكر خريد دارید به نظر بايد منتظر شد كه بیتکوین يا اصلاح قيمتی انجام دهد كه با استاپ لاس مناسب وارد معامله شد يا اجازه داد از محدوده مقاومتی ٣٢ هزار دلار عبور كند و سپس با اطمينان بيشتر در پولبک ها وارد معامله خرید شد.

0

دیدگاه
برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.