۲۲:۲۴ ۱۴۰۱-۰۸-۰۱

مارجین در فارکس چیست؟ (تعریف واژگان تخصصی فارکس)

در معاملات فاركس اصطلاحات تخصصی وجود دارد.مارجين جزیی از مفاهيم پايه بازار فاركس است و واژه هایی مانند مارجين آزاد ، لوريج و… با مارجين در ارتباط هستند.
 مارجین در فارکس چیست؟ (تعریف واژگان تخصصی فارکس)  مارجین در فارکس چیست؟ (تعریف واژگان تخصصی فارکس)

ر معاملات بازار مالی مانند فاركس اصطلاحات و واژگان تخصصی وجود دارد كه هر معامله گر ابتدا بايد آشنايی و درک درستی از اين واژگان داشته باشد. مارجين جزیی از مفاهيم پايه بازار فاركس است و واژه هایی مانند مارجين آزاد ، لوريج ، كال مارجين و… با مارجين در ارتباط هستند که اين واژه ها در كنار هم معنادار خواهند بود . در ادامه به بررسی اين مفاهيم خواهيم پرداخت.

فهرست مطالب

مارجين چيست؟
لوريج يا اهرم چيست؟
موجودی یا بالانس
باقيمانده یا اکویتی

مارجين چيست؟

مارجين (margin) مقدار پول يا وجه ضمانتی است كه بروكر يا كارگزاری برای انجام معامله از معامله گر دريافت می كند و پس از پايان معامله اين وجه به حساب معامله گر بر می گردد. درواقع هر عملیاتی كه در بازار باز می شود شامل مقدار مشخصی Margin است که کارگزار آن را تا پایان معامله قفل می کند. توجه داشته باشيد مارجين كارمزد يا هزينه معامله نيست بلكه فقط يك نوع وجه ضمانتی است كه می توان به واسطه آن معامله ای را باز كرد.

به طور مثال معامله گری١٠٠٠ دلار موجودی داشته و قصد دارد ١ لات معامله خريد در EURUSD انجام دهد مارجين يا وجه ضمانتی كه بروكر ترندو با اهرم ١٠٠٠ برای اين معامله از کاربر دريافت می كند ١٠٠ دلار است. توجه داشته باشيد اين وجه ضمانتی از موجودی کاربر كسر نمی شود يعنی موجودی کاربر کماکان ١٠٠٠ دلار است . اما برای معاملات جديد كه می خواهد انجام دهد ٩٠٠ دلار پول آزاد دارد که به آن مارجین آزاد گفته میشود درواقع ١٠٠ دلار کاربر به عنوان مارجين برای معامله EURUSD پرداخت شده است .

مارجین مورد نياز چيست؟

مارجین مورد نیاز (Required margin) ، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم.
مارجين مورد نياز برای هر نماد به دو عامل بستگی دارد. عامل اول لوريج است و عامل دوم مارجين موررد نیاز به برای هر نماد در بروکر است  و عامل مارجین در بروكر ها  در نمادهای مختلف با توجه به نوع حساب می تواند متفاوت باشد.پس ابتدا لازم است بدانيم لوريج چيست؟ 

لوريج يا اهرم چيست؟

در پست لوريج (Leverage) چيست به طور كامل در مورد لوريج صحبت شده است و الان به طور مختصر در مورد لوريج توضيح خواهیم داد. اهرم یا لوريج ابزاری است كه معامله گر ميتواند خيلی بيشتر از سپرده خود معامله انجام دهد. لوريج معاملاتی يک نوع اعتباری است كه از طرف بروكر به معامله گر داده می شود تا بتواند معاملات با حجم بالاتر و چندين برابر موجودی خود انجام دهد.زمانی كه گفته می شود لوريج حساب کاربر ١:١٠٠٠ است به اين معنی كه کاربر ١٠٠٠ برابر موجودی خود می تواند معامله انجام دهد. هر چه لوريج حساب بالاتر باشد مارجين مورد نياز كمتری برای معامله نیاز خواهد بود به طور مثال برای خريد ١ لات USDJPY با لوريج ٥٠٠ به ٢٠٠ دلار مارجين لازم می باشد ولی با لوريج ١٠٠٠ به ١٠٠ دلار مارجين نیاز است. درواقع کاربران با لوريج بالاتر می توانند حجم بيشتری  معامله كنند .

با کلیک مقاله لوریج چیست را مطالعه کنید و در مورد لوریج بیشتر بدانید.

مارجين آزاد چيست؟

مارجين آزاد (Free margin) مبلغی  است كه معامله گران می توانند به واسطه آن معامله انجام دهند. درواقع مقدار وجهی که بروکر برای انجام یک معامله به عنوان وجه ضمانت و به نام مارجین  دريافت می كند از مارجين آزاد كم می شود.
به عنوان مثال کاربری ١٠٠٠ دلار موجودی و ١٠٠٠ دلار هم مارجين آزاد برای انجام معامله دارد و در حساب خود كه لوريج آن ١٠٠٠ است قصد دارد ١ لات USDJPY خريد كند، مارجين مورد نياز برای اين معامله در بروكر ترندو ١٠٠ دلار است بنابراين بعد از معامله مارجين آزاد این کاربر ٩٠٠ دلار خواهد بود اما موجودی همان ١٠٠٠ است.

سطح مارجين چيست؟

سطح مارجين(margin level) نسبت بين باقيمانده يا اكويتی(Equity) به مارجين است كه به صورت درصد بيان می شود. به عنوان مثال موجودی حساب کاربری ١٠٠٠ دلار است و معاملاتی را انجام داده است كه ٣٠ دلار مارجين استقاده كرده است و برآيند اين معاملات بعد از چند ساعت ٢٠٠ دلار در ضرر است بنابراين باقيمانده حساب کاربر ٨٠٠ دلار شده است. با تقسم باقيمانده به مارجين، سطح مارجين (٤٠٠٪؜) به دست می آيد.

موجودی یا بالانس

موجودی یا بالانس (Balance) پولی است كه در حساب معاملاتی خود داريد. بالانس با سود و زيان معاملات در جريان تغيير نميكند بلكه زمانی بالانس شما تغيير می كند كه معامله خود را ببنديد.به طور مثال بالانس شما ١٠٠٠ دلار است و شما معامله ای داريد كه ٢٠٠ در سود ولی همچنان بالانس يا موجودی شما ١٠٠٠ دلار است ولی زمانی كه معامله خود را مثلا با ٢٠٠ دلار سود ببنديد بالانس شما هم به ١٢٠٠ دلار تغيير ميكند.

باقيمانده یا اکویتی

سود يا زيان معاملات در جريان شما به علاوه بالانس حساب باقيمانده يا اكويتی (Equity) حساب به دست می آيد.به طور مثال شما ١٠٠٠ دلار موجودی داريد و معامله شما در جريان و ٢٠٠ دلار سود باقيمانده حساب شما ١٢٠٠ دلار خواهد بود.

مارجين كال چيست؟

مارجين كال (margin call) زمانی رخ می دهد كه ضرر معاملات در جریان حساب کاربر از سطحی به نام سطح مارجين كال بالاتر باشد در چنين مواقعی کاربر به دليل  اينكه مارجين آزاد ندارد نمی تواند هيچ معامله جديدی را باز كند . سطح مارجين كال در بروكر های مختلف می تواند متفاوت باشد. سطح مارجين كال سطح مشخص از درصدی است كه اگر از سطح مارجين (margin level) برابر يا كمتر باشد بروكر ها به کاربر اجازه معامله جديد نمی دهند.
به طور مثال سطح مارجين كال در بروكری ٥٠٪؜ باشد بنابراين اگر حساب معاملاتی کاربری به اندازه ای در ضرر برود كه سطح مارجين یا margin level کاربر به زير ٥٠٪؜ برسد ديگر نمی تواند هيچ معامله جديدی انجام دهد. در اين لحظه کاربر اصطلاحا مارجين کال شده است . در بروكر ترندو زمانی حساب کاربر مارجين کال می شود كه مارجين ازاد برای معامله جدید نداشته باشد.
لطفا توجه داشته باشيد خيلی از معامله گران مارجين كال را با استاپ اوت اشتباه می گیرند و فكر می كنند مارجين كال به اين معناست كه معاملات کاربر بسته می شود در صورتی مارجين كال يک هشدار است كه به علت زيان زياد معاملات در جریان اجازه باز كردن معامله جديد را نداريد.

استاپ اوت چيست؟

در صورتی كه معاملات کاربر به اندازه ای در ضرر برود كه سطح استاپ اوت (stop out) حساب کاربر فعال شود معامله يا معاملات باز کاربر به طور خودكار توسط بروكر بسته می شود كه از منفی شدن بالانس يا موجودی کاربر جلوگيری می شود.

سطح استاپ اوت چيست؟

سطح استاپ اوت (stop out level) سطح خاصی است كه اگر زيان معاملات کاربر بيش از درصد خاصی از موجودی يا بالانس شود ، استاپ اوت کاربر فعال خواهد شد و بروكر شروع به بستن معامله يا معاملات خواهد نمود تا مجموع ضرر کاربر كمتر از سطح استاپ اوت شود. به عبارتی ديگر باقی مانده حساب کاربر نبايد كمتر از درصد خاصی از بالانس شود در غير اين صورت استاپ اوت کاربر فعال خواهد شد. درصد استاپ اوت در بروكر های مختلف می تواند متفاوت باشد و اين موضوع با توجه به قوانين بروكرها تعيين می شود كه هر معامله گری بايد قوانين بروكر ها را مطالعه نماید. سطح استاپ اوت در بروكر ترندو ٧٠ درصد است.
فرض كنيد کاربری ١٠٠٠ دلار در ترندو بالانس يا موجودی داشته و معامله خريد طلا در جريان دارد در صورتی كه معامله کاربر ٧٠ درصد موجودی (١٠٠٠) دلار در زيان برود استاپ اوت فعال خواهد شد يا به عبارتی ديگر در صورتی كه زيان کاربر ٧٠٠ دلار شود بروكر ترندو به علت استاپ اوت معامله را خواهد بست.
می توان به اين صورت هم به موضوع استاپ اوت پرداخت که در صورتی كه باقيمانده حساب کاربر ٣٠ درصد موجودی شود معامله بسته خواهد شد در اين مثال اگر باقيمانده يا اكويتی به ٣٠٠ دلار برسد معامله توسط بروكر به طور خودكار بسته می شود

پربازدیدترین ها

0

دیدگاه
برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.