ترندو - تقویم اقتصادی فارکس

تقویم فارکس

تقویم رویدادهای اقتصادی ما به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعیه‌های مالی مهمی را که ممکن است بر اقتصادهای زیربنایی تأثیر بگذارد و تغییرات قیمت را ایجاد کند، پیگیری کنند. همه نوع معامله گران توجه زیادی به رویدادهای جهانی دارند، زیرا تقویم های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی اساسی آنها است.

تقویم اقتصادی

نماد مدل تاریخ
image
Chinese Industrial profit (YoY) (Feb)
Prev: 0.80%
Monday
04:30
image
Chinese Industrial profit YTD (Feb)
Prev: -4.0%
Monday
04:30
image
Coincident Indicator (MoM)
Prev: -3.0%
Monday
08:00
image
Leading Index (MoM)
Prev: -0.4%
Monday
08:00
image
Leading Index
Act: 96.6
Fore: 96.5
Prev: 97.2
Monday
08:00
image
German Business Expectations (Mar)
Act: 91.2
Fore: 88.3
Prev: 88.4
Monday
11:00
image
German Current Assessment (Mar)
Act: 95.4
Fore: 94.1
Prev: 93.9
Monday
11:00
image
German Ifo Business Climate Index (Mar)
Act: 93.3
Fore: 91.0
Prev: 91.1
Monday
11:00
image
M3 Money Supply (YoY) (Feb)
Act: 2.9%
Fore: 3.2%
Prev: 3.5%
Monday
11:00
image
Loans to Non Financial Corporations (Feb)
Act: 5.7%
Fore: 5.8%
Prev: 6.1%
Monday
11:00
image
Private Sector Loans (YoY)
Act: 3.2%
Fore: 3.6%
Prev: 3.6%
Monday
11:00
image
German Buba Balz Speaks
Monday
11:30
image
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
Monday
11:30
image
CBI Distributive Trades Survey (Mar)
Act: 1
Fore: -6
Prev: 2
Monday
13:00
image
France Jobseekers Total
Prev: 2,809.0K
Monday
13:00
image
French 12-Month BTF Auction
Prev: 2.760%
Monday
16:00
image
French 3-Month BTF Auction
Prev: 2.613%
Monday
16:00
image
French 6-Month BTF Auction
Prev: 2.823%
Monday
16:00
image
Dallas Fed Mfg Business Index
Prev: -13.5
Monday
17:30
image
Dallas Fed Mfg Business Index (Mar)
Prev: -13.5
Monday
17:30
image
ECB's Elderson Speaks
Monday
17:40
image
ECB's Schnabel Speaks
Monday
18:00
image
3-Month Bill Auction
Prev: 4.675%
Monday
18:30
image
6-Month Bill Auction
Prev: 4.620%
Monday
18:30
image
BoE Gov Bailey Speaks
Monday
20:00
image
2-Year Note Auction
Prev: 4.673%
Monday
20:00
image
Fed Governor Jefferson Speaks
Tuesday
00:00
image
BRC Shop Price Index (YoY)
Prev: 8.4%
Tuesday
02:00
image
Retail Sales (MoM) (Feb)
Act: 0.2%
Fore: 0.1%
Prev: 1.8%
Tuesday
03:30
image
Chinese Industrial profit (YoY) (Feb)
Prev: 0.80%
Tuesday
04:30
image
BoJ Governor Kuroda Speaks
Tuesday
07:00
image
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه)
Act: 2.7%
Fore: 3.5%
Prev: 3.1%
Tuesday
08:00
image
French Business Survey (Mar)
Act: 104
Fore: 103
Prev: 105
Tuesday
09:45
image
Italian Business Confidence (Mar)
Act: 104.2
Fore: 102.5
Prev: 103.0
Tuesday
11:00
image
Italian Consumer Confidence (Mar)
Act: 105.1
Fore: 104.0
Prev: 104.0
Tuesday
11:00
image
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
Tuesday
11:35
image
BoE Deputy Governor Woods Speaks
Tuesday
11:45
image
BoE Gov Bailey Speaks
Tuesday
11:45
image
MPC Member Ramsden Speaks
Tuesday
11:45
image
Italian Business Confidence (Mar)
Act:
Fore: 102.5
Prev: 102.8
Tuesday
12:00
image
Italian Consumer Confidence (Mar)
Act:
Fore: 104.0
Prev: 104.0
Tuesday
12:00
image
German 2-Year Schatz Auction
Prev: 3.140%
Tuesday
12:30
image
German 2-Year Schatz Auction
Prev: 3.140%
Tuesday
12:40
image
German 2-Year Schatz Auction
Prev: 3.140%
Tuesday
13:30
image
BoE Quarterly Bulletin
Tuesday
14:00
image
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
Tuesday
14:30
image
بالانس میزان واردات و صادرات (feb)
Act: -91.63B
Fore: -91.00B
Prev: -91.09B
Tuesday
15:30
image
Retail Inventories Ex Auto (Feb)
Prev: 0.1%
Tuesday
15:30
image
Wholesale Inventories (MoM)
Act: 0.2%
Fore: 0.2%
Prev: -0.4%
Tuesday
15:30
image
Redbook (YoY)
Prev: 3.2%
Tuesday
15:55
image
House Price Index (YoY) (Jan)
Prev: 6.7%
Tuesday
16:00
image
House Price Index (MoM) (Jan)
Act: 0.2%
Fore: -0.2%
Prev: -0.1%
Tuesday
16:00
image
House Price Index (Jan)
Prev: 392.4
Tuesday
16:00
image
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Jan)
Act: -0.4%
Fore: -0.5%
Prev: -0.5%
Tuesday
16:00
image
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Jan)
Prev: -0.9%
Tuesday
16:00
image
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Jan)
Act: 2.5%
Fore: 2.5%
Prev: 4.6%
Tuesday
16:00
image
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
Tuesday
16:00
image
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
Tuesday
16:15
image
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
Tuesday
17:00
image
Richmond Manufacturing Index (Mar)
Act:
Fore: -8
Prev: -16
Tuesday
17:00
image
Richmond Manufacturing Shipments (Mar)
Prev: -15
Tuesday
17:00
image
Richmond Services Index (Mar)
Prev: -3
Tuesday
17:00
image
CB Consumer Confidence (Mar)
Act: 104.2
Fore: 101.0
Prev: 103.4
Tuesday
17:00
image
Fed Barr Testimony
Tuesday
17:00
image
Richmond Manufacturing Index
Act: -5
Fore: -10
Prev: -16
Tuesday
17:00
image
Richmond Manufacturing Shipments
Prev: -15
Tuesday
17:00
image
Richmond Services Index
Prev: -3
Tuesday
17:00
image
German Buba Balz Speaks
Tuesday
17:00
image
Dallas Fed Services Revenues (Mar)
Prev: 6.6
Tuesday
17:30
image
Dallas Fed Services Revenues
Prev: 6.6
Tuesday
17:30
image
Texas Services Sector Outlook (Mar)
Prev: -9.3
Tuesday
17:30
image
German Buba Mauderer Speaks
Tuesday
19:30
image
5-Year Note Auction
Prev: 4.109%
Tuesday
20:00
image
API Weekly Crude Oil Stock
Act:
Fore: 0.187M
Prev: 3.262M
Tuesday
22:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه)
Act:
Fore: 7.1%
Prev: 7.4%
Wednesday
03:30
image
Chinese Industrial profit (YoY) (Feb)
Prev: 0.80%
Wednesday
04:30
image
GfK German Consumer Climate (Apr)
Act:
Fore: -29.2
Prev: -30.5
Wednesday
09:00
image
French Consumer Confidence (Mar)
Act:
Fore: 81
Prev: 82
Wednesday
09:45
image
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
Wednesday
10:00
image
Italian Monthly Unemployment Rate (Feb)
Act:
Fore: 7.8%
Prev: 7.9%
Wednesday
11:00
image
بالانس میزان واردات و صادرات (feb)
Prev: -1.36B
Wednesday
11:00
image
ZEW Expectations (Mar)
Prev: -12.3
Wednesday
11:00
image
German Buba Balz Speaks
Wednesday
11:00
image
M4 Money Supply (MoM)
Act:
Fore: 0.9%
Prev: 1.3%
Wednesday
11:30
image
M4 Money Supply (MoM) (Jan)
Act:
Fore: 0.9%
Prev: -0.9%
Wednesday
11:30
image
BoE Consumer Credit (Feb)
Act:
Fore: 1.300B
Prev: 1.597B
Wednesday
11:30
image
M4 Money Supply (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.9%
Prev: 1.3%
Wednesday
11:30
image
Mortgage Approvals (Feb)
Act:
Fore: 40.50K
Prev: 39.64K
Wednesday
11:30
image
Mortgage Lending (Feb)
Act:
Fore: 2.40B
Prev: 2.54B
Wednesday
11:30
image
Net Lending to Individuals
Act:
Fore: 3.7B
Prev: 4.1B
Wednesday
11:30
image
Italian 12-Month BOT Auction
Prev: 3.613%
Wednesday
12:10
image
Italian 6-Month BOT Auction
Prev: 2.822%
Wednesday
12:10
image
BoE FPC Meeting Minutes
Wednesday
12:30
image
MBA 30-Year Mortgage Rate
Prev: 6.48%
Wednesday
14:00
image
MBA Mortgage Applications (WoW)
Prev: 3.0%
Wednesday
14:00
image
MBA Purchase Index
Prev: 169.3
Wednesday
14:00
image
Mortgage Market Index
Prev: 221.0
Wednesday
14:00
image
Mortgage Refinance Index
Prev: 481.3
Wednesday
14:00
image
SNB Quarterly Bulletin
Wednesday
16:00
image
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
Wednesday
17:00
image
Fed Barr Testimony
Wednesday
17:00
image
Pending Home Sales (MoM) (Feb)
Act:
Fore: -2.3%
Prev: 8.1%
Wednesday
17:00
image
Pending Home Sales Index (Feb)
Prev: 82.5
Wednesday
17:00
image
موجودی های نفت خام
Act:
Fore: 0.092M
Prev: 1.117M
Wednesday
17:30
image
EIA Refinery Crude Runs (WoW)
Prev: -0.022M
Wednesday
17:30
image
Crude Oil Imports
Prev: 0.051M
Wednesday
17:30
image
موجودی های نفت خام
Prev: -1.063M
Wednesday
17:30
image
Distillate Fuel Production
Prev: 0.075M
Wednesday
17:30
image
EIA Weekly Distillates Stocks
Act:
Fore: -1.455M
Prev: -3.313M
Wednesday
17:30
image
Gasoline Production
Prev: 0.392M
Wednesday
17:30
image
Heating Oil Stockpiles
Prev: 0.578M
Wednesday
17:30
image
EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)
Act:
Fore: 0.6%
Prev: 0.4%
Wednesday
17:30
image
Gasoline Inventories
Act:
Fore: -1.617M
Prev: -6.400M
Wednesday
17:30
image
German Buba Mauderer Speaks
Wednesday
19:00
image
BoC Deputy Governor Gravelle Speaks
Wednesday
19:30
image
7-Year Note Auction
Prev: 4.062%
Wednesday
20:00
image
BoE MPC Member Mann
Wednesday
21:50
image
ECB's Schnabel Speaks
Wednesday
23:40
image
Building Consents (MoM) (Feb)
Prev: -1.5%
Thursday
00:45
image
Foreign Bonds Buying
Prev: 3,334.8B
Thursday
02:50
image
Foreign Investments in Japanese Stocks
Prev: -1,080.6B
Thursday
02:50
image
ANZ Business Confidence (Mar)
Prev: -43.3
Thursday
03:00
image
NBNZ Own Activity (Mar)
Prev: -9.2%
Thursday
03:00
image
2-Year JGB Auction
Prev: -0.009%
Thursday
06:35
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 8.5%
Thursday
08:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.8%
Thursday
08:30
image
Business and Consumer Survey (Mar)
Act:
Fore: 99.8
Prev: 99.7
Thursday
09:36
image
Business Climate (Mar)
Prev: 0.72
Thursday
09:36
image
Consumer Confidence (Mar)
Act:
Fore: -19.2
Prev: -19.2
Thursday
09:36
image
Consumer Inflation Expectation (Mar)
Prev: 17.7
Thursday
09:36
image
Selling Price Expectations (Mar)
Prev: 23.8
Thursday
09:36
image
Services Sentiment (Mar)
Act:
Fore: 10.3
Prev: 9.5
Thursday
09:36
image
Industrial Sentiment (Mar)
Act:
Fore: 0.2
Prev: 0.5
Thursday
09:36
image
KOF Leading Indicators (Mar)
Act:
Fore: 100.5
Prev: 100.0
Thursday
10:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Act:
Fore: 0.7%
Prev: 0.9%
Thursday
10:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 3.8%
Prev: 6.0%
Thursday
10:00
image
Spanish HICP (MoM) (Mar)
Act:
Fore: 1.6%
Prev: 0.9%
Thursday
10:00
image
Spanish HICP (YoY) (Mar)
Act:
Fore: 4.0%
Prev: 6.0%
Thursday
10:00
image
Spanish Retail Sales (YoY) (Feb)
Prev: 5.5%
Thursday
10:00
image
Italian Monthly Unemployment Rate (Feb)
Act:
Fore: 8.0%
Prev: 7.9%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 8.7%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
Prev: 0.8%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.8%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 8.8%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.8%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 8.7%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.6%
Thursday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 8.3%
Thursday
11:00
image
ECB Economic Bulletin
Thursday
11:00
image
Italian PPI (MoM)
Prev: -7.5%
Thursday
12:00
image
Italian PPI (YoY)
Prev: 11.1%
Thursday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 9.2%
Thursday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.8%
Thursday
12:00
image
Business and Consumer Survey (Mar)
Act:
Fore: 99.8
Prev: 99.7
Thursday
12:00
image
Business Climate (Mar)
Prev: 0.72
Thursday
12:00
image
Consumer Confidence (Mar)
Act:
Fore: -19.2
Prev: -19.2
Thursday
12:00
image
Consumer Inflation Expectation (Mar)
Prev: 17.7
Thursday
12:00
image
Selling Price Expectations (Mar)
Prev: 23.8
Thursday
12:00
image
Services Sentiment (Mar)
Act:
Fore: 10.3
Prev: 9.5
Thursday
12:00
image
Industrial Sentiment (Mar)
Act:
Fore: 0.2
Prev: 0.5
Thursday
12:00
image
Italian 10-Year BTP Auction
Prev: 4.34%
Thursday
12:10
image
Italian 5-Year BTP Auction
Prev: 3.84%
Thursday
12:10
image
Spanish Business Confidence
Prev: -6.0
Thursday
14:00
image
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
Thursday
15:00
image
BOE Inflation Letter
Thursday
15:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Act:
Fore: 0.7%
Prev: 0.8%
Thursday
15:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 7.3%
Prev: 8.7%
Thursday
15:00
image
German HICP (YoY) (Mar)
Act:
Fore: 7.5%
Prev: 9.3%
Thursday
15:00
image
German HICP (MoM) (Mar)
Act:
Fore: 0.8%
Prev: 1.0%
Thursday
15:00
image
Core PCE Prices (Q1)
Act:
Fore: 4.30%
Prev: 4.70%
Thursday
15:30
image
GDP (QoQ) (Q1)
Act:
Fore: 2.9%
Prev: 2.9%
Thursday
15:30
image
GDP Price Index (QoQ) (Q1)
Act:
Fore: 3.5%
Prev: 3.5%
Thursday
15:30
image
GDP Sales (Q1)
Prev: 1.2%
Thursday
15:30
image
PCE Prices (Q1)
Prev: 3.7%
Thursday
15:30
image
Real Consumer Spending (Q1)
Prev: 1.4%
Thursday
15:30
image
Continuing Jobless Claims
Act:
Fore: 1,697K
Prev: 1,694K
Thursday
15:30
image
Core PCE Prices (Q4)
Act:
Fore: 4.30%
Prev: 4.30%
Thursday
15:30
image
Corporate Profits (QoQ) (Q4)
Prev: 0.8%
Thursday
15:30
image
GDP (QoQ) (Q4)
Act:
Fore: 2.7%
Prev: 2.7%
Thursday
15:30
image
GDP Price Index (QoQ) (Q4)
Act:
Fore: 3.9%
Prev: 3.9%
Thursday
15:30
image
GDP Sales (Q4)
Prev: 1.2%
Thursday
15:30
image
Initial Jobless Claims
Act:
Fore: 196K
Prev: 191K
Thursday
15:30
image
Jobless Claims 4-Week Avg.
Prev: 196.25K
Thursday
15:30
image
PCE Prices (Q4)
Prev: 3.7%
Thursday
15:30
image
Real Consumer Spending (Q4)
Prev: 1.4%
Thursday
15:30
image
Natural Gas Storage
Act:
Fore: -75B
Prev: -72B
Thursday
17:30
image
4-Week Bill Auction
Prev: 4.150%
Thursday
18:30
image
8-Week Bill Auction
Prev: 4.400%
Thursday
18:30
image
Italian PPI (YoY) (Feb)
Prev: 31.7%
Thursday
18:38
image
Italian PPI (MoM) (Feb)
Prev: -7.5%
Thursday
18:38
image
SNB Gov Board Member Maechler Speaks
Thursday
19:00
image
Italian PPI (MoM) (Feb)
Prev: -7.5%
Thursday
19:05
image
Italian PPI (YoY) (Feb)
Prev: 31.7%
Thursday
19:05
image
FOMC Member Barkin Speaks
Thursday
19:45
image
Treasury Secretary Yellen Speaks
Thursday
22:45
image
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
Prev: 3.370T
Thursday
23:30
image
Jobs/applications ratio (Feb)
Act:
Fore: 1.36
Prev: 1.35
Friday
02:30
image
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 3.1%
Prev: 3.3%
Friday
02:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Prev: 3.4%
Friday
02:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Prev: 0.2%
Friday
02:30
image
Unemployment Rate (Feb)
Act:
Fore: 2.4%
Prev: 2.4%
Friday
02:30
image
Industrial Production (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 2.7%
Prev: -5.3%
Friday
02:50
image
Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Mar)
Prev: 8.0%
Friday
02:50
image
Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Apr)
Prev: 0.7%
Friday
02:50
image
Retail Sales (YoY) (Feb)
Act:
Fore: 5.8%
Prev: 5.0%
Friday
02:50
image
Housing Credit (Feb)
Prev: 0.3%
Friday
03:30
image
Private Sector Credit (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.4%
Prev: 0.4%
Friday
03:30
image
Chinese Composite PMI (Mar)
Prev: 56.4
Friday
04:30
image
Manufacturing PMI (Mar)
Act:
Fore: 50.5
Prev: 52.6
Friday
04:30
image
Non-Manufacturing PMI (Mar)
Act:
Fore: 54.3
Prev: 56.3
Friday
04:30
image
Bank Lending
Prev: 807.1B
Friday
05:00
image
Construction Orders (YoY) (Feb)
Prev: -14.0%
Friday
08:00
image
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (سالانه) (feb)
Act:
Fore: -0.5%
Prev: 6.6%
Friday
08:00
image
Business Investment (QoQ) (Q4)
Act:
Fore: 4.8%
Prev: 4.8%
Friday
09:00
image
Business Investment (YoY) (Q4)
Prev: 13.2%
Friday
09:00
image
حساب جاری
Act:
Fore: -17.6B
Prev: -19.4B
Friday
09:00
image
GDP (YoY) (Q4)
Act:
Fore: 0.4%
Prev: 0.2%
Friday
09:00
image
GDP (QoQ)
Act:
Fore: 0.0%
Prev: 0.0%
Friday
09:00
image
GDP (QoQ) (Q4)
Act:
Fore: -0.2%
Prev: -0.2%
Friday
09:00
image
Nationwide HPI (YoY) (Mar)
Act:
Fore: -2.2%
Prev: -1.1%
Friday
09:00
image
Nationwide HPI (MoM) (Mar)
Act:
Fore: -0.3%
Prev: -0.5%
Friday
09:00
image
German Import Price Index (MoM) (Feb)
Act:
Fore: -1.0%
Prev: -1.2%
Friday
09:00
image
German Import Price Index (YoY) (Feb)
Act:
Fore: 4.2%
Prev: 6.6%
Friday
09:00
image
German Retail Sales (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.5%
Prev: -0.3%
Friday
09:00
image
German Retail Sales (YoY) (Feb)
Act:
Fore: -6.1%
Prev: -6.9%
Friday
09:00
image
Retail Sales (YoY) (Feb)
Act:
Fore: -1.0%
Prev: -2.2%
Friday
09:30
image
French Consumer Spending (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.2%
Prev: 1.5%
Friday
09:45
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Act:
Fore: 0.9%
Prev: 1.0%
Friday
09:45
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 5.5%
Prev: 6.3%
Friday
09:45
image
French HICP (MoM)
Prev: 1.1%
Friday
09:45
image
French HICP (YoY)
Prev: 7.3%
Friday
09:45
image
French PPI (MoM) (Feb)
Prev: 2.7%
Friday
09:45
image
German Unemployment Change (Mar)
Act:
Fore: 3K
Prev: 2K
Friday
10:55
image
German Unemployment Rate (Mar)
Act:
Fore: 5.5%
Prev: 5.5%
Friday
10:55
image
German Unemployment (Mar)
Prev: 2.509M
Friday
10:55
image
German Unemployment n.s.a. (Mar)
Prev: 2.620M
Friday
10:55
image
Italian Industrial Sales (YoY) (Jan)
Prev: 14.90%
Friday
11:00
image
Italian Industrial Sales (MoM) (Jan)
Prev: 0.70%
Friday
11:00
image
حساب جاری (jan)
Prev: 1.70B
Friday
11:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (mar)
Act:
Fore: 0.0%
Prev: 0.2%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 8.2%
Prev: 9.1%
Friday
12:00
image
Italian HICP (YoY) (Mar)
Act:
Fore: 8.9%
Prev: 9.8%
Friday
12:00
image
Italian HICP (MoM) (Mar)
Act:
Fore: 1.4%
Prev: 0.1%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه)
Prev: 0.8%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه)
Act:
Fore: 5.7%
Prev: 5.6%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
Prev: 0.8%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (mar)
Act:
Fore: 7.1%
Prev: 8.5%
Friday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (mar)
Prev: 121.24
Friday
12:00
image
HICP ex Energy & Food (YoY) (Mar)
Act:
Fore: 7.5%
Prev: 7.4%
Friday
12:00
image
HICP ex Energy and Food (MoM)
Prev: 0.9%
Friday
12:00
image
Unemployment Rate (Feb)
Act:
Fore: 6.7%
Prev: 6.7%
Friday
12:00
image
Core PCE Price Index (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.4%
Prev: 0.6%
Friday
15:30
image
Core PCE Price Index (YoY) (Feb)
Act:
Fore: 4.7%
Prev: 4.7%
Friday
15:30
image
PCE Price index (YoY) (Feb)
Prev: 5.4%
Friday
15:30
image
PCE price index (MoM) (Feb)
Prev: 0.6%
Friday
15:30
image
Personal Income (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.2%
Prev: 0.6%
Friday
15:30
image
Personal Spending (MoM) (Feb)
Act:
Fore: 0.3%
Prev: 1.8%
Friday
15:30
image
Real Personal Consumption (MoM) (Feb)
Prev: 1.1%
Friday
15:30
image
GDP (MoM) (Jan)
Act:
Fore: 0.3%
Prev: -0.1%
Friday
15:30
image
Chicago PMI (Mar)
Act:
Fore: 43.4
Prev: 43.6
Friday
16:45
image
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar)
Act:
Fore: 2.80%
Prev: 2.90%
Friday
17:00
image
Michigan Consumer Expectations (Mar)
Act:
Fore: 61.5
Prev: 64.7
Friday
17:00
image
Michigan Consumer Sentiment (Mar)
Act:
Fore: 63.2
Prev: 63.4
Friday
17:00
image
Michigan Current Conditions (Mar)
Act:
Fore: 66.4
Prev: 70.7
Friday
17:00
image
Michigan Inflation Expectations (Mar)
Act:
Fore: 3.8%
Prev: 4.1%
Friday
17:00
image
Budget Balance (YoY) (Jan)
Prev: -5.54B
Friday
18:00
image
Budget Balance (Jan)
Prev: -1.98B
Friday
18:00
image
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
Friday
18:00
image
Dallas Fed PCE (Feb)
Prev: 6.30%
Friday
19:05
image
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
Prev: 593
Friday
20:00
image
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
Prev: 758
Friday
20:00
image
FOMC Member Williams Speaks
Friday
22:05
image
CFTC GBP speculative net positions
Prev: -20.5K
Friday
23:30
image
CFTC Aluminium speculative net positions
Prev: 5.6K
Friday
23:30
image
CFTC Copper speculative net positions
Prev: -12.4K
Friday
23:30
image
CFTC Corn speculative net positions
Prev: 59.5K
Friday
23:30
image
CFTC Crude Oil speculative net positions
Prev: 154.3K
Friday
23:30
image
CFTC Gold speculative net positions
Prev: 158.6K
Friday
23:30
image
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
Prev: -5.1K
Friday
23:30
image
CFTC Natural Gas speculative net positions
Prev: -144.7K
Friday
23:30
image
CFTC S&P 500 speculative net positions
Prev: -202.5K
Friday
23:30
image
CFTC Silver speculative net positions
Prev: 3.5K
Friday
23:30
image
CFTC Soybeans speculative net positions
Prev: 171.8K
Friday
23:30
image
CFTC Wheat speculative net positions
Prev: -59.2K
Friday
23:30
image
CFTC CAD speculative net positions
Prev: -56.8K
Friday
23:30
image
CFTC CHF speculative net positions
Prev: -7.3K
Friday
23:30
image
CFTC AUD speculative net positions
Prev: -38.5K
Friday
23:30
image
CFTC JPY speculative net positions
Prev: -66.3K
Friday
23:30
image
CFTC NZD speculative net positions
Prev: -8.8K
Friday
23:30
image
CFTC EUR speculative net positions
Prev: 144.8K
Friday
23:30
image
Fed Governor Cook Speaks
Saturday
00:45

جزئیات:

 • زمان: زمان انتشار خبر
 • پرچم کشور: این نشان می دهد که ارز تحت تأثیر قرار گرفته است. همه جفت ارزها با آن ارز احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
 • خط تأثیر: نشان دهنده میزان احتمالی تأثیری است که اخبار ممکن است بر بازار داشته باشد
 • رویداد: نام یک رویداد خبری
 • قبلی: داده های تاریخی
 • پیش بینی: پیش بینی یک نتیجه ممکن
 • واقعی: نتیجه یک رویداد خبری
 • نحوه تفسیر داده ها:

 • اگر داده‌های واقعی منتشر شده با داده‌های پیش‌بینی متفاوت است، می‌توانید انتظار نوسانات ارز مربوطه را داشته باشید
 • تفاوت بیشتر احتمالاً باعث نوسانات بیشتر می شود
 • شاخص تاثیر نشان می دهد که چقدر نوسانات مورد انتظار است