مسئولانه سرمایه‌گذاری کنید. CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به دلیل اهرم، ریسک بالایی برای از دست‌دادن سریع پول دارند. ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران خرد با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. شما خود باید بررسی کنید که آیا نحوهٔ کارکردن CFDها را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

  تحلیل تقویم اقتصادی

  تقویم رویدادهای اقتصادی ما به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعیه‌های مالی مهمی را که ممکن است بر اقتصادهای زیربنایی تأثیر بگذارد و تغییرات قیمت را ایجاد کند، پیگیری کنند. همه نوع معامله گران توجه زیادی به رویدادهای جهانی دارند، زیرا تقویم های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی اساسی آنها است.

  How does it work?

  First, a disclaimer – the entire process of writing a blog post often takes more than a couple of hours, even if you can type eighty words as per minute and your writing skills are sharp.
  • image
   *سخنرانی پاول٫رییس فدرال رزرو آمریکا*

   *تاثیر رایج*: لحن تهاجمی(Hawkish) بیش از حد انتظار روی ارز USD اثر مثبتی خواهد داشت. ◀️◀️پاول به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را مورد بررسی قرار می دهند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.


   میزان اهمیت خبر:بالا
   Thursday 30 Nov 19:30
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی45.1 بوده و انتظار میرود این نرخ به 46.2  افزایش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️این یکی از اجزای PMI است اما به طور جداگانه به عنوان یک تورم سنج گزارش شده است. بالای 50.0 نشان دهنده افزایش قیمت ها، پایین نشان دهنده کاهش قیمت ها است.


   میزان اهمیت خبر:متوسط
   Friday 01 Dec 18:30
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی46.7  بوده و انتظار میرود این نرخ به 47.7  افزایش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️◀️ین آمار یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها احتمالا جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه اقتصادی شرکت داشته باشند.


   میزان اهمیت خبر:بالا
   Friday 01 Dec 18:30
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی5.7%بوده و انتظار میرود این نرخ به همان مقدار ثابت 5.7% بماند .مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️◀️ اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص دارای تاخیر در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد.


   میزان اهمیت خبر:بالا
   Friday 01 Dec 17:00
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی17.5Kبوده و انتظار میرود این نرخ به 18.5K افزایش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ این شاخص شامل داده های اقتصادی حیاتی است که بلافاصله پس از پایان ماه منتشر می شود. اهمیت آمار و انتشار زودهنگام آن منجر به تأثیرات شدیدی بر بازار می شود. ایجاد شغل یک شاخص مهم پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.


   میزان اهمیت خبر:بالا
   Friday 01 Dec 17:00
  • image

   *تاثیر رایج*: لحن تهاجمی(Hawkish) بیش از حد انتظار برای ارز EUR اثر مثبتی خواهد داشت. ◀️لاگارد به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را مورد بررسی قرار می دهند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.


   میزان اهمیت خبر:متوسط
   Friday 01 Dec 15:00
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی0.0%بوده و انتظار میرود این نرخ به 0.1%  افزایش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.


   میزان اهمیت خبر:متوسط
   Friday 01 Dec 11:30
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی49.5بوده و انتظار میرود این نرخ به 49.3  کاهش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️◀️این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است .کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.


   میزان اهمیت خبر:متوسط
   Friday 01 Dec 05:15
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی1.1% بوده و انتظار میرود این نرخ به -0.9%  کاهش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️این شاخص بصورت ماهانه منتشر می‎ شود. ◀️تغییرات تعداد خانه های در انتظار فروش یک شاخص پیشرو برای سنجش سلامت اقتصادی است زیرا فروش یک خانه باعث ایجاد یک اثر موجی گسترده می شود. به عنوان مثال، بازسازی توسط مالکان جدید انجام می شود، وام مسکن توسط بانک تامین مالی فروخته می شود و برای انجام معامله به کارگزاران پول پرداخت می شو


   میزان اهمیت خبر:متوسط
   Thursday 30 Nov 18:30
  • image

   *تاثیر رایج*:نرخ قبلی44.0 بوده و انتظار میرود این نرخ به 46.0  افزایش پیدا کند.مقادیر بیشتر از پیش بینی اثر مثبت روی ارز میگذارد. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️◀️ عدد بالاتر از 50 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر 50 نشان دهنده شرایط انقباضی است. این آمار یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌ و کارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها احتمالا جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.


   میزان اهمیت خبر:بالا
   Thursday 30 Nov 18:15