تحلیل تقویم اقتصادی

تقویم رویدادهای اقتصادی ما به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعیه‌های مالی مهمی را که ممکن است بر اقتصادهای زیربنایی تأثیر بگذارد و تغییرات قیمت را ایجاد کند، پیگیری کنند. همه نوع معامله گران توجه زیادی به رویدادهای جهانی دارند، زیرا تقویم های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی اساسی آنها است.

How does it work?

First, a disclaimer – the entire process of writing a blog post often takes more than a couple of hours, even if you can type eighty words as per minute and your writing skills are sharp.
 • image
  *شاخص مدیران خرید شرکتهای غیر تولیدی*

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی 51.0 بود و انتظار می رود این نرخ به 51.5 افزایش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز CNY خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ عدد بالاتر از 50 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر 50 نشان دهنده شرایط انقباضی است. به دلیل تأثیر چین بر اقتصاد جهانی و احساسات سرمایه گذاران، داده های چین می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارهای ارز داشته باشد. این آمار  یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها احتمالا جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Saturday 30 Sep 05:00
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی 49.7 بود و انتظار می رود این نرخ به 50.2 افزایش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز CNY خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ عدد بالاتر از 50 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر 50 نشان دهنده شرایط انقباضی است. به دلیل تأثیر چین بر اقتصاد جهانی و احساسات سرمایه گذاران، داده های چین می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارهای ارز داشته باشد. این آمار یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها احتمالا جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.


  میزان اهمیت خبر:بالا
  Saturday 30 Sep 05:00
 • image

  *تاثیر رایج*: اگر سخنرانی به صورت تهاجمی (hawkish) باشد، اثر مثبتی روی ارز USD خواهد داشت. ◀️ سخنران: جان ویلیامز ◀️ اعضای فدرال رزرو FOMC در مورد تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و سخنرانی های عمومی آنها اغلب برای ارائه سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 20:15
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی 48.7 بود و انتظار می رود این نرخ به 47.5 کاهش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز USD خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️  عدد بالاتر از 50 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر 50 نشان دهنده شرایط انقباضی است. این آمار یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌ و کارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها احتمالا جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 17:15
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی %5.2 بود و انتظار می رود این نرخ به %4.5 کاهش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز EUR خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️  این تخمین بر اساس 13 کشور عضو منطقه یورو است که داده های اولیه CPI را گزارش می کنند.  2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته منتشر شده است که عبارتند از: Flash و Final.  انتشار فلش اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد. قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم را تشکیل می دهند.  تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 12:30
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی %5.3 بود و انتظار می رود این نرخ به %4.8 کاهش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز EUR خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ این تخمین بر اساس 13 کشور عضو منطقه یورو است که داده های اولیه CPI را گزارش می کنند. 2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته منتشر شده است که عبارتند از: Flash و Final. انتشار فلش اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد. قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 12:30
 • image

  *تاثیر رایج*: اگر سخنرانی به صورت تهاجمی (hawkish) باشد، اثر مثبتی روی ارز EUR خواهد داشت. ◀️ سخنران: کریستین لاگارد ◀️ در طول سخنرانی های او بازار نوسانات زیادی را تجربه می کند زیرا معامله گران سعی می کنند سرنخ های نرخ بهره را رمزگشایی کنند. او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران سخنرانی های عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 11:10
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی %2.8 بود و انتظار می رود این نرخ به %2.6 کاهش پیدا کند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز JPY خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ توکیو پرجمعیت ترین شهر ژاپن است و یک ماه قبل از CPI ملی، داده های CPI این شهر منتشر می شود. تصور می شود که این داده های اولیه مهم ترین خبر انتشار تورم مصرف کننده در این کشور باشد. قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی برای مهار تورم، سیاست های پولی خود را تغییر دهد.


  میزان اهمیت خبر:متوسط
  Friday 29 Sep 03:00
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی 67.7 بود و انتظار می رود این نرخ بدون تغییر باقی بماند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز USD خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ 2 نسخه از این داده ها با فاصله 15 روز منتشر شده است - اولیه و اصلاح شده. انتشار اولیه زودتر منتشر می شود بنابراین تأثیر بیشتری دارد. این شاخص نشان دهنده اطمینان مالی برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.


  میزان اهمیت خبر:بالا
  Friday 29 Sep 17:30
 • image

  *تاثیر رایج*: نرخ قبلی %0.2 بود و انتظار می رود این نرخ بدون تغییر باقی بماند. افزایش بیشتر از پیش بینی، اثر مثبتی روی ارز USD خواهد داشت. ◀️ این داده به صورت ماهیانه منتشر می شود. ◀️ در این شاخص قیمت‌ها بر اساس کل هزینه‌ها وزن‌گذاری می‌شوند که بینش‌های مهمی را در مورد رفتار مصرف‌کننده می‌دهد. CPI حدود 10 روز زودتر منتشر می شود و بیشتر توجه را به خود جلب می کند. این شاخص معیار اصلی نرخ تورم فدرال رزرو است. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.


  میزان اهمیت خبر:بالا
  Friday 29 Sep 16:00