يک همکاری سود آور
بین سرمايه گذاران و معامله گران

در حساب پم سرمايه گذاران به يک حساب معامله گر موفق و توانمند با شرايط مشخص و توافقی وصل خواهند شد و معاملات معامله گر در حساب سرمايه گذاران دقيقا كپی و انجام خواهد شد و سرمايه گذاران درصد مشخص و‌ توافق شده از برآيند مثبت معاملات در بازه زمانی مشخص را به حساب معامله گر واریز می کنند

Logo

حساب پم چيست؟

در اين نوع حساب سرمايه گذاران به يک حساب معامله گر موفق و توانمند با شرايط مشخص و توافقی وصل خواهند شد و معاملات معامله گر در حساب سرمايه گذاران دقيقا كپی و انجام خواهد شد و سرمايه گذاران درصد مشخص و‌ توافق شده از برآيند مثبت معاملات در بازه زمانی مشخص را به حساب معامله گر واریز می کنند

سرعت و دقت
در حساب پم ترندو‌ معاملات دقيقا و بدون تغيير با بالاترین سرعت و امینت در حساب سرمايه گذاران كپی و انجام می شود
بازدهی و شفافيت
سرمايه گذاران می توانند به صورت دقيق و شفاف برآيند معاملات معامله گران حساب پم را بررسی كنند و حساب های مناسب سرمایه گذاری انتخاب کنند
كنترل و نظارت
سرمايه گذاران كنترل و نظارت كامل بر روی حساب خود دارند و هر زمان كه بخواهند می توانند سود خود را برداشت كنند

حساب پم برای سرمایه گذاران

سرمايه گذاران می توانند با بررسی دقیق بازدهی معاملات معامله گرانِ حساب پم ، معامله گر يا معامله گران مورد نظر خود را انتخاب كنند و بدون داشتن مهارت معامله گری از بازار مالی كسب سود كنند

در اپليكيشن ترندو ثبت نام كنيد و از روش مناسب، حساب شخصی ترندوی خود را شارژ کنید
از قسمت سیگنال،
حساب پم مناسب را انتخاب كنيد
در حساب های پم دلخواه
سرمايه گذاری كنيد

حساب پم برای معامله گران

معامله گران می توانند با اثبات توانمندی مهارت معامله گری خود و ارائه بازدهی مناسب، سرمايه گذاران را به سمت خود جذب كنند و با مديريت حساب پم درآمد اضافی خوبی داشته باشند

در اپليكيشن ترندو ثبت نام كنيد
حساب پم را افتتاح كنيد و سرمايه اوليه مدير، در حساب خود را واريز كنيد
شرايط همكاری و دريافت سرمايه در
حساب پم را تنظيم كرده و معامله نمائید